browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tirpitz

Tirpitz 

 

Tirpitz hadde stor betydning for krigens historie i Norge.

Jeg har aldri dykket på restene etter Tirpitz, men har dykket på KHz 57 som var forsyningsskip til Tirpitz.

Vår datter har skrevet en flott historie om Tirpitz i forbindelse med en skoleoppgave. Dette er fin lesning, som læreren den gang ikke hadde troa på. Han mente det var vanskelig å finne informasjon som gjorde den relevant til Nors krigshistorie. Han måtte «bite i det sure eple» og gi karakteren 6 på denne.

Tirpitz_skoleoppgave_Tekst_Ane_Eliassen