browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ofotfjord

Ofotfjord strandet utenfor Arendal den 5. Mars 1977. Skipet var på reise fra Fredrikstad til Bergen da ulykken inntraff. Klokka to på natta strander skipet på Mellombåen. Skipet tar etter strandingen inn for mye vann og mannskapet tilkaller staks assistanse.De blir etter kort tid hentet av redinngsskøyta Tønnes Puntervold og fraktet til land. I mellomtiden synker Ofotfjord… I dagene som følger blir noe av lasten reddet sammen med annet inventar.Det var også planlagt at vraket av Ofotfjord fra sin daværende possisjon skulle fjernes , men etter en storm knekker skipet i to deler og Ofotfjord finner sin siste hvileplass i dypet. Skipet som ble bygget under den andre verdenskrig hadde opp gjennom årene forskjellige oppgaver.Ofotfjord tjenestegjorde blant annet i det Britiske Royal Navy før hun blir solgt til Norge i 1947. Året etter blir skipet bygget om og satt inn i tjeneste som lasteskip.Vraket ligger i dag sørvest for Mellombåene nært Torungen ved innseilingen til Arendal. Skipet er relativt godt intakt, men er knekt i to deler omtrentelig ved     midtskipet. Ofotfjord ligger på en dybde av tyve meter som et klassisk Donald Duck vrak. En båt  er nødvendig for å komme ut til vraket.

Kilde: Arendal Undervannsklubb


Legg igjen en kommentar