M/S Thorodd

«Thorodd» ble til som et etterslep av 1. verdenskrig. For å erstatte tapte skip, la de allierte inn bestillinger hos verft over hele verden. Etter krigens slutt i 1918, hadde de allierte likevel ikke bruk for disse skipene og det ble avbestillinger på disse skipene. Noen av de påbegynte skipene ble ferdigstilt, mens andre igjen ble hugget opp.

D/S Fleurus ble i 1919 overlevert til den franske marine fra verftet Foundation Co. i Savannah, USA som byggenummer 3.

Den franske marine hadde ikke lenger behov for dette skipet og i 1924 ble skipet norsk og sivilt. Det var A/S Tønsberg Hvalfangeri som kjøpte fartøyet og det ble satt i bruk til passasjerer, post og fraktebåt mellom Falklandsøyene og Syd Georgia.

Etter 10 år i drift fra Tønsberg firmaet, ble skipet solgt til Sinar Veim i Bergen, han videresolgte det nesten umiddelbart videre til A/S Thorodd (R.J. Falkevik) i Ålesund. Fleurus fikk nå sitt siste navn Torodd.

M/S Thorodd fikk en lang reis før den forliste nord av Lyngør 1955.

Den Norske Marine leide Thorodd i 1939, Thorodd ble da benyttet som bevoktningsbåt i nøytralitetsvakten. Skipet ble stasjonert i Hammerfest i det 3. sjøforsvarsdistrikt. Senere i 1940, ble Thorodd flyttet sørover til Harstad for å tjenestegjøre nærmere fronten. 1.mai blir Thorodd igjen flyttet nordover, denne gang til Tromsø, der hun var frem til evakueringen.

Thorodd ble så sendt ut fra Norge, 17, juni 1940 ankom Thorodd Rosyth. Skipet ble nå beordret til å ombygges til minesveiper, og 14. mars 1941 ble Thorodd levert ombygget til minesveiper og stasjonert i Dundee. 1. minesveiperdivisjon ble opprettet i Dundee 6. mai 1942, og  Thorodd fikk da kjennemerke FY1905 og ble innlemmet i denne avdelingen. Thorodd hadde nå til oppgave å holde innseglingen til Dundee minefri. Mot slutten av krigen fikk avdeling nyere og bedre minesveipere og det var ikke nok mannskaper til å bemanne dem alle, Thorodd ble lagt i bøye for resten av krigen 14. september 1944.

Thorodd ble i 1946 igjen levert tilbake til rederiet og kom igjen i sivil fart. Skipet begynte nå å bli gammelt og ble i 1952 byttet ut til fordel for et nytt skip med dieselmotor, dampmaskin begynte nå å bli utdatert. Året etter i 1953, ble Thorodd solgt til A/S Grindhaugs Fiskeriselskap. Hun fikk beholde sitt navn Thorodd, men fikk nå fiskeregistreringsnummer R-73-A.

Skipet fikk nå være i drift i 2 år, før hun forliste 6. oktober 1955. På vei fra Vigsnes på Karmøy til Tofte Cellulosefabrikk, forskjøv lasten med flotasjonskis seg. Til tross for at besetningen forsøke å begre fartøyet inn til Risør, måtte de gi tapt. Da mastene lå i vannet hoppet besetningen over bord for å berge seg selv.

Thorodd fikk nå hvile på havbunnen mellom Lyngør og Risør.

Thorodd er et fint vrak å dykke på, ligger på sandbunn på ca 20 meter, dette er en grei dykkedybde for alle. Det kan likevel være utfordrende da det kan værer ganske mye strøm i overflaten. Dykket er avhengig av at en går ut i båt.

Bilder av M/S Thorodd tatt av Geir under et dykk 1. juni 2013

Foto Geir Eliassen
Foto Geir Eliassen

Foto: Geir Eliassen
Foto: Geir Eliassen

Foto: Geir Eliassen
Foto: Geir Eliassen

Foto: Geir Eliassen
Foto: Geir Eliassen

Foto: Geir Eliassen
Foto: Geir Eliassen

Posisjon: N58˚ 41. 012′ E009˚ 14. 103′

 

Kilde til tekst: Dykking nr 2/92 v. Erling Skjold