browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Store Torungen

Posted by on 12/04/2009

søndag 12. april 2009

La til inne på høyre side i dag på grunn av mye vind.

Et greit dykk, ganske mye motstrøm i begynnelsen av dykket, men så er det jo flott med medstrøm tilbake igjen.
Jeg frøs mye i dag, og avsluttet etter ikke så alt for lang tid under vann.
Hutra og frøs hele veien tilbake, huff og huff. Ikke vet jeg hvorfor.
Kirsten, Morten, Geir og meg

Comments are closed.