browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Spøkelse-fiske med Flødevigen 22.09.2014

Posted by on 30/09/2014

324

Lille Torungen, Dragen

I forbindelse med innsalg på NRK Sørlandet, var Geir og jeg med Havforskningsinstituttet på Flødevigen og filmet.

Målet for dette var å filme noen av de teiner og fiskeredskap som fiskere har mistet. Disse blir liggende å spøkelse-fiske i mange år. Det vil bli fokusert mye på spøkelse-fiske fremover, og dette vil komme som innslag i media.

Tok med opp ei gammel teine.

Det er veldig moro å få lov å være med på å sette dette på dagsorden.

Ghost fishing from Geir Eliassen on Vimeo.

Comments are closed.