browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Dragen, Lille Torungen

Posted by on 15/07/2009

onsdag 15. juli 2009

Vrakdykk på resten av Dragen i dag.

Detter er en bark fra Arendal og forliste ved Lille Torungen 6. desember 1884, skipperen og styrmannen omkom.
Fint dykk, men foretrekker nitrox på et slikt dykk, det blir litt liten bunntid. Skulle hatt bedre tid til vrakrestene.
Fint naturdykk på vei opp igjen, flott bratt vegg.
God sikt.
Dybde i dag: 37 meter.

Comments are closed.